+1050% Mere Google Trafik

Til Nordens Største Hunde Abonnementsforretning

Fra 400 til 4600 månedlige besøgende fra Google på 9 måneder

BullerBox er en abonnementsforretning for hundeejere, der hver måned sender ”hunde-goodieboxe” til flere tusinde hundeejere i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Virksomheden har siden starten i 2014 omsat for et 2-cifret millionbeløb og vækster stadig voldsomt.

Virksomheden har lige siden starten haft Facebook som deres primære salgskanal og har stort set ikke benyttet Google, med god grund. Google (både SEO og søgeannoncer) er nemlig ofte ikke en særlig effektiv marketingkanal, når man sælger en ”nyere produkttype”. Og det gør BullerBox; en goodiebox til hunde er nemlig et relativt nyt produkt og derfor er det meget begrænset hvor mange der kender til det – og dermed meget begrænset hvor mange der søger efter det i Google.

Det betyder dog ikke at man ikke kan bruge Google. Tværtimod. Man skal bare tænke lidt ud af boksen. Og dét gjorde vi. Vi udarbejdede en SEO strategi med fokus på massiv contentudarbejdelse, effektiv on-page SEO og linkbuilding. Resultaterne taler for sig selv.

+1050%
MERE TRAFIK

+1050% mere organisk trafik fra Google. Selvfølgelig kun organisk/”SEO” trafik – ikke betalt.

+210 SØGEORD
PÅ SIDE 1

Inden vi startede SEO arbejdet havde BullerBox 4 søgeord på side 1 af Google. I dag har de over 210 søgeord på side 1.

+33.500 FLERE
BESØGENDE ÅR 1

Efter det første år har BullerBox fået 33.500 flere besøgende fra Google, end de havde året før.

Den rigtige SEO strategi + den rigtige SEO viden + hårdt arbejde = resultater

Lidt mere konkret så startede vi forløbet med at lave en massiv online markedsanalyse (også kaldet søgeordsanalyse). Her kortlagde vi alle de ord og sætninger, som hundeejere søger på i Google. Det er rigtig mange.

Nu var det tid til at lave en contentplan. Heri grupperede vi de bedste søgeord, bestemte overskrifter til artikler også blev der lavet indhold. Rigtig meget indhold. Slutteligt blev der arbejdet massivt med on-page SEO og linkbuilding.

Allerede efter de første måneder så vi gode resultater, som bare blev bedre og bedre og toppede efter kun 9 måneder.